Metod

QMade kan nog aldrig dö…

QMade startade med en idé om att sprida och utveckla kulturhistorisk tradition med ny teknik. Idag – år 2011 – kan du t.ex. skriva in ordet “finnväv” eller “hallandssöm” på sökmotorn Googles och du hittar rätt – till någon av oss!!! Kanske hittar du hit till hemsidan, till en film på Youtube, till en blogg eller så träffar du någon av oss någon annanstans där ute på webben … Så länge Internet och sökmotorerna finns där så lever QMade vidare. För säkerhets skull finns orginalfilmer i högupplösning, texter och bilder hos Folkbildningsrådet för distribution.

Från säker mark till djupa vatten
QMade består dels av en sluten och statisk del och dels en föränderlig utvecklingsbar del. Här på hemsidan förmedlas väl valda delar av kvinnornas hantverk genom färdig film, bild och text. Framförallt har vi jobbat fram instruktionsfilmer som – till skillnad från mönsterbeskrivningar – är det bästa mediet för att spegla händernas rörelser till ett färdigslöjdat stycke. Från det ögonblick då du klickar på någon av de små fyrkantiga knapparna på varje hantverkssida (wikipeda, blogg och Youtube) så tappar vi kontrollen över ditt lärande. Då är du ute på Internets ”djupa hav”. Men spännande är det förstås – att på okända vatten kanske hantverket kan utvecklas genom din medverkan! Genom de sociala medierna har du möjligheter att få tips av andra och själv förmedla din kunskap.

Ett nystan av garn blir alltid något i slutändan
Just kontrasterna mellan det statiska och den föränderliga ”Dela-kulturens” utvecklingspotential, har hantverkarna och personalen fått uppleva under projektets gång. Produktionsteamet har bestått av mig och deltagarna, d.v.s. hantverkarna själva. Slöjdutvecklare Marita Jönsson, har förmedlat kontakterna, granskat terminologi i förhållande till filmsekvenserna och SV:s personal har hållit i ekonomi och administration. Pedagogiken kan sammanfattas i engelskans ”learning by doing” – en form som passar praktiskt lagda personer (såsom jag själv). För oss alla har det krävts egenintresse, pålitlighet och förtroende, förankring i verkligheten och ett oerhört tålamod byggt på målfokus. Målfokus har hantverkare. De har för vana att leverera en färdig produkt – en nalle, en bonad, ett par vantar eller ett litet troll…

Apropå målfokus: en nyårssaga
Jag kommer inte att glömma dagen före nyårsafton då jag och nåltoverskan Nathalie satt i redigeringen på Katrineberg – smått förvånade över att inget ljud fanns med på det inspelade bandet. Mörkret började lägga sig på isbelagda landsbygdsvägar och snön började yra därutanför. Men det var bara att tro på hoppet om att någon gång kunna ta sig hem i natten, ta tag i pennan, skriva en speaker och koppla in mikrofonen. Resultatet blev en färdig trollsaga för QMade och Nathalie var nöjd då hon körde hem , för nu hade hon möjligheter att visa sitt hantverk för omvärlden genom den färdiga filmen.

Produktionens faser har bestått av:
1. Introducerade projektet med slöjdkonsulenten, filmkonsulent och personal.
2. Gick igenom de tekniska resurserna med Thomas Möller på Katrinebergs folkhögskola. 
3. Filmade en demo med virkerskan Eva Eliasson, som jobbar på studieförbundet.
4. Ringde och mejlade runt. Träffade hantverkare – var och en för sig – för att visa demon, prata om projektet och vår blogg.
5. Fotograferade handarbetet och förmedlade träffen på bloggen.
6. Bjöd in allmänheten till workshop. Mejlade alla i våra nätverk. Introducera vår egen processblogg; www.qmade.blogspot.com
7. Samlade intresserade på en workshop – fotograferade deras handarbeten och visade dummy om QMade – den statiska produktionen och de föränderliga sociala medierna. Erbjuda kurser i sociala medier; facebook, blogg, mm.
8. Bestämma träffar med intresserade och diskutera och skriva manus tillsammans.
9. Filma
10. Redigera film och lägga ut på Youtube för respons från slöjdkonsulent och andra involverade
11. Projektansvariga hade sammanträde: jag, Marita Jönsson, Slöjd i Halland, Birgitta Olsson, Film i Halland och verksamhetschef Barbro Göteson, Studieförbundet Vuxenskolan i Falkenberg.
12. Sammankomst med hantverkarna för att introducera arbetet med handledning för varje hantverk
11. Träffade var och en för att finjustera handledningen
12. Sammanfoga projektets delar på hemsidan www.qmade.se
13. Vi avslutade projektet med en workshop på Falkenbergs bibliotek

Eva var först på plan…
Under projektåret; 2010 – 2011 har jag diskuterat fram manus med varje hantverkare för sig, filmat och redigerat. Alla har ställt upp ideellt. Virkerskan och tillika SV-personal Eva Elisson har jag kunnat bolla idéer och tekniska lösningar med. Hon har också exemplefierat QMade-andan i en första virkfilm – ett introducerande material som var nödvändigt att ha.

Kaffets samlande effekter…
Det har blivit många timmar för mig i redigeringen, men inte alltför sällan har jag fått sällskap. Alla kvinnor har varit med några gånger för att kunna påverka filmernas innehåll och för att få se hur redigeringen går till. Sedan ska man inte förglömma att vänskapsband har skapats – speciellt vid pauserna – då kaffetermosen togs fram efter ett intensivt pass av bildkorrigeringar hit och dit. Det har pågått kortkurser (individuellt och i grupp) kring sociala medier samt workshops under projektets gång. Bloggen www.qmade.blogspot.com öppnades i början av projektet där alla har kunnat följa processen. Kvinnorna själva har också haft möjligheter att använda bloggen eller förmedla sina bloggar genom bloggen…

Vinna eller försvinna
Under 2000-talets första decennium exploderade det allmänna användandet av sociala medier. Att ha möjligheter att “synas på webben” eller försvinna var en farhåga för många. Inte minst gäller det kvinnliga hantverkare. Genom QMade har kvinnliga hantverkare fått stöd och möjligheter att synas på webben och så mycket de har kunnat ge oss tillbaka!

QMade – gjort för- och av kvinnor
Med QMade ville vi bevara och utveckla kvinnlig tradition och plocka fram handarbetet ur garderoben. Jag får säga att det har lyckats. Idag – ett år efter att projektet startade, har QMade blivit en företeelse i Falkenberg och en lärresurs för alla.

Text: Lotta Callander

Comments are closed.